Kesuvchi pichoqni kesish tajribasi

Ikkita 107 ta planshetli to'rtta indentli mashina yangi ishga tushirildi

Mahsulotdan foydalanish ekrani